About us

เว็บไซต์นี้ถูกตั้งขึ้นโดยความต้องการของแอดมินที่จะรวบรวม,จดบันทึกและแบ่งปัน ประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีอุปกรณ์ฝังตัวสำหรับผู้ที่สนใจ ออกมาเป็นบทความภาษาไทย สำหรับนักพัฒนารุ่นใหม่ๆ คงเพราะรู้สึกไปเองว่า บทความแบบนี้ของไทย มันมีน้อยซะเหลือเกิน

ตัวบทความและเนื้อหาส่วนใหญ่ค่อนข้างจะเน้นไปที่ระบบลินุกซ์ฝังตัว เนื่องจากความชอบส่วนตัวเป็นหลัก ข้อมูลส่วนใหญ่เขียนขึ้นจากความเข้าใจของแอดมินเอง ผู้อ่านควรมีวิจารณญาณในการศึกษา (เตือนแล้วนะ) เพราะข้อมูลที่นำมาเขียน มาจากหลายแหล่งข้อมูลจากอินเตอร์เน็ตและประสบการณ์ส่วนตัว ซึ่งอาจไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด จึงไม่แนะนำในการนำไปใช้อ้างอิง

ภาษาเขียนอาจชวนสับสนไปบ้าง เพราะไม่ค่อยจะเคยเขียนอะไรยาวๆ เท่าไรนัก แต่คิดว่านานไปคงชิน บทความอาจทิ้งช่วงในการอัพเดทบ้างเนื่องจากติดงานประจำ แต่จะพยายามเขียนเนื้อหาดีๆออกมาให้มากเท่าที่จะทำได้

หากพบข้อผิดพลาดในเนื้อหาหรือมีข้อเสนอแนะต่างๆ ผมยินดีรับฟังนะครับ

เกี่ยวกับผู้เขียน

2b22f663ae342d0675b1e3bdea5d3138

ชื่อนายสุเมศ แซ่ตั๊น ปัจจุบันเป็นมนุษย์เงินเดือนเต็มตัวมากว่า 16 ปี ทำงานอยู่ที่บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จํากัด เป็นหัวหน้าส่วนออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์อุปกรณ์ฝังตัว มีประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์,ซอฟต์แวร์วินิจฉัย (diagnostic), ดีไวซ์ไดร์เวอร์ และระบบทดสอบ บนระบบยูนิกซ์,ลินุกซ์และลินุกซ์ฝังตัวทั้งบน ARM , PowerPC และอื่นๆ

One thought on “About us

  1. admin Post author

    ลองดูเลยครับพี่

Comments are closed.