ทำความเข้าใจ ขั้นตอนการคอมไพล์ u-boot ตอนที่ 1

หลายๆคนที่เคยเริ่มคอมไพล์ยูบูตด้วยตัวเอง คงมีคำถามเกี่ยวกับขั้นตอนต่างๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากการเริ่มการคอมไพล์โปรเจค เนื่องจากมันจะมีข้อความมากมายส่งออกมาที่หน้าจอจนอาจทำความเข้าใจได้ไม่ทั้งหมด แต่ถ้าเราลองมาพิจารณาทีละส่วน การจะเข้าใจขั้นตอนการคอมไพล์ยูบูต ก็เริ่มเป็นไปได้มากขึ้น จริงๆแล้วการทำความเข้าใจในขั้นตอนเหล่านี้จะเป็นพื้นฐานที่ดีในการทำความเข้าใจการคอมไพล์ระบบฝังตัวของโปรเจคอื่นๆด้วย เนื่องจากมีหลักการไม่ต่างกันมาก

เริ่มต้นทำความรู้จัก ยูนิเวอร์แซล บูตโหลดเดอร์กันดีกว่า

What is the Boot Loader? การนิยาม บูตโหลดเดอร์ให้ครอบคลุมสำหรับทุกแพลตฟอร์มอาจทำให้สับสนได้เนื่องความแตกต่างกันและข้อจำกัดต่างๆ ของฮาร์ดแวร์ ตัวอย่างเช่นบูตโหลดเดอร์ของราสเบอรี่พายซึ่งทำหน้าที่ตั้งแต่การตั้งค่าระบบต่างๆทุกอย่างไปจนถึงการโหลดลินุกซ์เคอร์เนล เปรียบเทียบกับบูตโหลดเดอร์ของ PC ซึ่งทำหน้าที่เพียงการโหลดลินุกซ์เคอร์เนลเท่านั้น เนื่องจากหน้าที่การกำหนดค่าเริ่มต้นระบบเป็นของ BIOS จึงอาจกล่าวได้ว่า BIOS ทำหน้าที่เป็นบูตโหลดเดอร์ช่วงที่หนึ่ง