Tag Archives: mini2440

ทดลอง u-boot porting แบบเบื้องต้น บน QEMU mini2440

จากประสบการณ์ในการทำงานด้านการออกแบบระบบสมองกลฝังตัวของแอดมินที่ผ่านมา เราอาจจะเจอกับงานที่มีการเปลี่ยนแปลงไปจากบอร์ดอ้างอิง (Reference design) เนื่องจากเหตุผลเรื่องราคา ความต้องการของลูกค้า อายุของผลิตภัณฑ์ในตลาด แนวโน้มของเทคโนโลยี่ หรือข้อจำกัดเรื่องกฎหมายสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอุปกรณ์พวกหน่วยความจำต่างๆ เช่น nand flash หรือ SDRAM ซึ่งอาจจะทำให้เฟิร์มแวร์ ของบอร์ดอ้างอิงทำงานไม่ได้บนบอร์ดต้นแบบ ทำให้เราต้องมีการแก้ไขโค้ดต้นฉบับให้สามารถทำงานกับบอร์ดที่ออกแบบมาใหม่ได้ การแก้ไขนี้จะมากน้อยขนาดไหน อยู่ที่โชคของแต่ละคนนะครับ ในบางงานเราอาจจะได้เป็นนักพัฒนากลุ่มแรกในโลกที่ได้ทำงานกับอุปกรณ์นั้น ข้อดีคือ มันท้าทายมาก ข้อเสียคือมันใหม่จนเราไม่สามารถปรึกษาใครได้เลย แม้กระทั่งกับ FAE (Field Application Engineer)